Schaken in Cambodja: COLT

Afgelopen najaar ben ik in Phnom Penh (Cambodja) geweest om daar Engelse les en schaakles te geven in een community centrum dat zich inzet voor arme kinderen en families. Dit centrum wordt gerund door een Nederlands-Cambodjaanse organisatie, genaamd COLT (Cambodian Organization for Living and Temporary-care). COLT is een kleine organisatie die hulp biedt aan kinderen en families in Cambodja op het gebied van tijdelijk en landurig onderdak, kinderopvang, onderwijs, medische- en sociale hulpverlening, duurzaamheid en sport- en spelactiviteiten. COLT bevindt zich in één van de armste wijken van Phnom Penh, direct naast de vuilnisbelt. Het is met recht een fantastisch project en ik hoop dat wij als KiNG een steentje kunnen bijdragen.

Cambodja

Cambodja (16 miljoen inwoners) is een van de armste landen in de wereld. Afhankelijk van de ranglijst die gebruikt wordt, staat het net onder Zambia, Sudan en Djibouti. Een land dat in alle aspecten anders is dan Nederland, wat het fascinerend maakt. Een van de grootste problemen die het land kent is de corruptie. Toen ik werd aangehouden op mijn motor (vanwege…blank zijn?) deed het vreemde feit voor dat je eigenlijk meteen begint met onderhandelen. Met 3 politieofficieren welteverstaan. Ze starten met 20 dollar, laten ingenomen ‘paspoorten’ zien van toeristen (waarschijnlijk gevonden/gestolen) om indruk te maken en vertellen dat je anders meemoet naar het bureau. Interessante situatie, maar als je weet dat een maximale boete in Cambodja $2,50 is, politieagenten in Cambodja een druk kruispunt bij hun baas ‘kopen’ en helemaal niet naar het bureau willen omdat ze dan een percentage af moeten dragen aan diezelfde baas, is het wat makkelijker onderhandelen. Een kwartier en $5,- (nog steeds teveel) later was ik weer op weg. Al mijn collega-vrijwilligers hadden er op één of andere manier al te maken mee gehad. Toevalligerwijs waren het steeds de blanken die aangehouden werden en op het eind van de maand (of net voor een feestdag) bleek de politie ineens overal te staan. Er moest immers geld verdiend worden.

Het verkeer en de infrastructuur is ook totaal anders dan we in Europa gewend zijn. Ik hoor u denken: Geen rode fietspaden? Ehm, nee, geen enkel fietspad. In principe is er maar één regel: Vrachtwagen gaat voor auto, auto gaat voor motor, motor gaat voor fiets, fiets gaat voor voetganger. Makkelijke regels. Anders is de kans simpelweg aanwezig dat je doodgaat.

Uw schrijver in actie

In heel Phnom Penh (1,5 miljoen inwoners) zijn er zo’n 10 stoplichten, de rest is chaos. Als je geluk hebt staat er nog een man met een fluitje op het kruispunt, maar anders rijdt alles door elkaar heen. Ook hierbij wordt er weer onderhandeld. Als er zich een botsing voordoet gaan Cambodjanen geen politie bellen (dit kost vanwege de omkoping immers meer dan het oplevert), maar ze gaan langs de kant van de weg onderhandelen over het bedrag. Dit loopt niet zelden uit op een wedstrijdje ‘Wie heeft de langste’, in de zin dat er tegen elkaar opgeboden wordt wie de hoogste politie- of legerofficier kent. Het pleit is dan doorgaans snel beslecht.

In Cambodja ligt alle macht immers bij de partij, de politie en het leger. Ze hebben aparte nummerplaten en aparte belastingregels. Een probleem met een van deze groepen is hier dan ook meteen een serieus, levensbedreigend probleem.Welvaart in Cambodja is dan ook extreem verdeeld: een hele kleine groep rijken heeft alles in handen. Het is niet vreemd om Ferrari’s en Hummers naast zeer arme mensen in tenten te zien. Het overgrote deel van de Cambodjanen is elke dag bezig met overleven.

COLT

Dit is ook precies waar COLT (Cambodian Organization for Living and Temporary-Care; https://www.facebook.com/colt.cambodia/ en http://www.colt-cambodia.org/nl/) zijn rol speelt. COLT vangt kansarme kinderen op in een veilige en stimulerende omgeving binnen het gemeenschapscentrum in Phnom Penh. Dit is een van de kernactiviteiten van COLT, en loopt sinds het ontstaan van de organisatie in 2005. Ongeacht de duur van de opvang, krijgen alle kinderen een slaapplek, drie gezonde maaltijden, gezondheidszorg en scholing.

Het centrum is gesitueerd op 12 kilometer van Phnom Penh, de hoofdstad van Cambodja, en is omringd door een zestal arme dorpjes en nabij de vuilnisbelt. Nadat het huidige centrum in juni 2015 haar deuren opende voor de omringende gemeenschap, zijn diverse activiteiten opgestart die allemaal als doel hebben de families in onze directe omgeving te ondersteunen.

Bij COLT kunnen de kinderen beginnen aan een nieuw hoofdstuk van hun leven. Zowel de kinderen in de opvang als die uit de buurt (community kids) krijgen computer-, sport- en Engelse les. Het terrein bestaat verder uit een groot ‘voetbalveld’ (lees: knollentuin), een medische kliniek waar mensen uit de buurt drie keer per week langs kunnen komen voor een consult en een kleine daycare voor de allerkleinsten, die anders met hun ouders mee de vuilnisbelt op moeten.

COLT heeft zo’n 20 kinderen in langdurige opvang, biedt dagelijks een onderwijsprogramma voor  60-80 kinderen uit de buurt en verzorgt 11 kinderen van 1.5 tot 5 jaar oud in de kinderdagopvang.

Het mooie aan COLT vind ik is dat ze ernaar streven om kinderen tijdelijk op te vangen met als doel ze uiteindelijk – indien mogelijk –  terug te laten keren in de familie en buurt waarin ze zijn opgegroeid, zodat de natuurlijke band met hun familie en gemeenschap bewaard blijft. Zo worden er veel middelen toegekend aan het opbouwen van de capaciteiten van de families waarmee ze werken, zodat deze uiteindelijk op eigen benen kunnen staan.

Zowel de kids in de opvang als die uit de buurt hebben allen hun eigen verhaal. Sommigen zijn wees, veel komen uit ernstig verstoorde families, sommigen werkten gedwongen op de nabijgelegen vuilnisbelt, etc. Er is veel werkeloosheid en alcohol- en drugsmisbruik in arme wijken, met bijbehorende ellende. Zoals een Cambodjaanse collega van me vertelde: “In Cambodja is het bijna traditie dat een schoonvader zijn schoondochter misbruikt”. COLT heeft maatschappelijk werkers in dienst die begeleiding bieden voor de slachtoffers in deze families en werkt als organisatie hard om de familie als geheel op een hoger plan te tillen.

Een goede vriend van me (Noach) werkt voor deze organisatie. De organisatie van COLT is een mix van Cambodjanen en Europeanen. Zo doet Srey Nak de financiën, is Piseth het hoofd van het centrum, en zijn Orn en Sokun de ‘papa en mama’ voor de kinderen in de opvang. Noach en zijn vriendin Agnieszka trainen het lokale personeel en doen onder andere de coördinatie van vrijwilligers en de fondsenwerving.

 

Het mooie aan COLT is dat er een lange termijnplan aan zit. Hoewel het in een land als Cambodja niet makkelijk is, wordt er wel gestreefd naar zo duurzaam mogelijke oplossingen. Zo wordt er voor moeilijke situatie oplossingen gezocht binnen de community. Ook wordt voor alle kinderen in de opvang regelmatig onderzocht wat de huidige situatie in de familie is en of er een eventuele mogelijkheid is om ze te re-integreren. Als er geen enkele mogelijkheid is tot re-integratie, bijvoorbeeld bij weeskinderen, zonder ooms of tantes die voor ze kunnen (en willen) zorgen, worden de kinderen ondersteund totdat ze onafhankelijk zijn.

Iets anders wat mij erg aansprak is dat het een kleine organisatie is, met betrouwbare (en voor mij bekende) mensen die er dagelijks op locatie werken. Er is geen verspilling (ze draaien elk dubbeltje om), worden er zelf niet beter van en proberen echt het beste te doen voor de kinderen. Daarbij geldt natuurlijk dat een gulden van hier, daar een daalder waard is.

Schaken bij COLT

Schaken is naast voetbal en tafeltennis de populairste sport onder de leerlingen. In de pauzes en na schooltijd werd er regelmatig geschaakt.

Thavath (oranje shirt) was hierin de beste. Ik schat dat zijn rating tussen de 1500 en 1600 zou liggen. Elke dag deden we een andere opgave. Het was snel duidelijk dat ze aardig konden schaken, want de volgende opgave vonden ze redelijk gemakkelijk:

Hierna werden de opgaven steeds een stuk moeilijker. De volgende bleek een brug te ver te zijn, maar ik vond het al erg knap dat ze zo ver kwamen. Fox-Bauer, Washington 1901.

Wat kun jij doen?

COLT is afhankelijk van donaties. Elke euro is welkom. COLT is altijd op zoek naar mensen die op een of andere manier betrokken willen worden. Dit kan natuurlijk met een eenmalige donatie, maar ook door maandelijks te sponsoren, of je aan te melden als vrijwilliger.

Op dit moment is COLT hard bezig met geld te verzamelen voor het “Community Hygiene Project”. Er moeten een aantal toiletten en wasbakken worden geplaatst voor de kinderen en families uit de buurt, met een hygiënisch en ecologisch verantwoord rioleringssysteem. Dit is helaas niet zo vanzelfsprekend in Cambodja als in Nederland.

Overmaken kan naar H.A.M. Biemans, NL21 SNSB 0907 4328 40, onder vermelding van COLT actie KiNG, Rechtstreeks overmaken naar COLT kan ook: Op de homepage http://colt-cambodia.org/ vind u een knop ‘doneren’.